Publications

(Selection)

Ekström, V. (2016)  Det besvärliga våldet. Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Diss. Linköping: Linköpings universitet.

Ekström, V. (2016) Negotiating and Justifying Social Services’ Support for Female Victims of Domestic Violence. Nordic Social Work Research. Publicerad online. http://www.tandfonline.com/eprint/bPUzbp7sEqcat23cgz6Z/full

Ekström, V. (Fc.) Carriers of the Troublesome Violence – The Social Services’ Support for Female Victims of Domestic Violence. European Journal of Social Work.

Ekström, V. (Fc.) Want, Dare and be Able to – Abused Women’s Experiences of Support during the Preliminary Investigation and Criminal Trial Procedure. I M. Husso, T., Virkki, M. Notko, H. Hirvonen & J. Eilola. (Red.). Interpersonal Violence: Differences and Connections. London: Routledge.

Ekström, V. & Lindström, P. (2016) In the Service of Justice – Will Social Support to Victims of Domestic Violence Increase Prosecution?  International Review of Victimology, 22(3), 257-267. http://irv.sagepub.com/content/22/3/257?etoc

Ekström, V. (2016) Barn som har bevittnat våld inom familjen. Kartläggning av hur tillämpningen av socialtjänstlagen stämmer överens med barnkonventionen. Forskningsbidrag till Barnrättighetsutredningen.

Ekström, V. (2015) Violence Against Women – Social Services Support during Legal Proceedings. European Journal of Social Work, 18(5), 661-674.

Ekström, V. (2012) Inte bara kvinna. Våldsutsatta kvinnor och deras behov av stöd – konstruktioner och komplikationer i svenskt offentligt tryck. Retfaerd. Nr 3 2012, 51-68

Ekström, V. (2012) Redo att återgå till livet. Aktivt kamratstöd till unga vuxna i psykiatrisk slutenvård. Ersta Sköndal högskolas arbetsrapportserie. Stockholm: Ersta Sköndal högskola.

Advertisements